Breng het licht aan hen die nog in het donker zijn!

In Angola is goede oogheelkundige zorg verre van normaal. Er zijn veel te weinig oogartsen en er is te weinig goed geschoold personeel en het ontbreekt er aan goede apparatuur. Mensen zijn daardoor vaak onnodig slechtziend of blind. Dit heb ik met eigen ogen gezien. Het heeft mijn hart geraakt en langzamerhand is duidelijk geworden dat God een taak voor mij heeft in Angola. Mijn missie is om een bijdrage te leveren in het verbeteren van de oogheelkundige zorg daar!

Visie

God kan alleen door ons werken als wij bereid zijn te doen wat Hij op ons pad brengt!

Missie

Breng het licht aan hen die nog in het donker zijn!Deze missie is tweeledig:
- Een bijdrage leveren aan oogheelkundige hulp in Angola!
- Het goddelijk Licht laten schijnen; doorgeven van het evangelie!

Hoe ga ik dit vormgeven:
- Het ondersteunen van oogartsen bij spreekuren, operaties etc.
- Een bijdrage leveren aan het opleiden van oogheelkundig assistenten
- Transporten van apparatuur organiseren
- In woord en wandel een getuige zijn van het Licht der wereld; mogelijk door o.a. het uitdelen van evangelisatiemateriaal, kalenders etc.